Rekonstrukcja wydarzeń ze stycznia 1945r.
fot. Rafał Marcinkiewicz