Odzyskiwanie dzwonów przez Niemców - Nachod 1939
fot. ze zbior. Jarasa Ł.